Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí 2017

 Projekt navazuje na již čtvrtým rokem realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který byl podpořen ze strany MPSV pravidelně od roku 2014 a je realizován i v roce 2017. Hlavním cílem projektu „Mobilní advokátní dluhová poradna pro seniory“ je další rozšíření dostupnosti právní pomoci pro seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi.
Osobní poradenství advokáta bychom v rámci projektu chtěli dostat blíž seniorům, kteří z různých důvodů nemohou navštívit naši pražskou osobní poradnu ani se účastnit našich workshopů. Chceme proto ve spolupráci s obcemi zajistit možnost právního poradenství advokáta přímo v obcích nebo městech, kde jinak není dostupná bezplatná právní pomoc v oblasti dluhů a exekucí pro osoby, které nedosáhnou na pomoc komerční.
V tomto projektu se zaměřujeme také na vzdělávání pracovníků obecních úřadů a nevládních organizací, kteří přicházejí se seniory a jejich problémy do styku. Na seminářích spolupracujeme také s Nadací 77/Kontem Bariery a jejich projektem Senzační Senioři (www.sensen.cz), či se Svazem měst a obcí (www.smocr.cz)
Hlavním cílem projektu je pomocí praktického právního poradenství a osvětové činnosti zaměřené na osoby, které jsou v pravidelném styku se seniory, napomoci zlepšení postavení seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí.
 
Odbobí realizace: 1-12/2017
Podpořeno dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 356.800,- Kč.