Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí 2018

 Projekt opět navazuje na dlouhodobě realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který je podporován ze strany MPSV pravidelně od roku 2014 a je realizován i v roce 2018. Hlavním cílem projektu „Mobilní advokátní poradny pro seniory v oblasti dluhů a exekucí“ je především rozšířování dostupnosti právní pomoci pro seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi.
Osobní poradenství advokáta chceme v rámci projektu dostat blíž seniorům, kteří z různých důvodů nemohou navštívit naši pražskou osobní poradnu ani se účastnit našich workshopů. Proto ve spolupráci s obcemi zajišťujeme možnost právního poradenství advokáta přímo v obcích nebo městech, kde jinak není dostupná bezplatná právní pomoc v oblasti dluhů a exekucí pro osoby, které nedosáhnou na pomoc komerční.

Hlavním cílem projektu je pomocí praktického právního poradenství a osvětové činnosti zaměřené na osoby, které jsou v pravidelném styku se seniory, napomoci zlepšení postavení seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí a konkretní právní pomoc seniorům tam, kde to prácě potřebují.
 
Odbobí realizace: 1-12/2018
Podpořeno prostředky ze státního rozpočtu ČR, dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, částkou 271.521,- Kč.