Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018- GDPR, bydlení v platformách a nájmy.

 Cílem projektu je poskytovat vysoce kvalitní práv. poradenství a právní služby ve 3. oblastech s vysokou poptávkou po práv. službách. Zvýšení kompetence aktérů v oblasti bydlení - pro SVJ, BD, nájemníky, samosprávu v právních problémech s nedostatečnou dostupností právně poradenské kapacity. Poskytování metodického poradenství uplatnitelného i v dalších případech ve formě FAQ či hlubších analýz konkretního problemu s doporučením praktického právního řešení.

Trvání projektu: 1.1.2018-31.12.2018
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

MMR ČR