Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2019

Cílem pokračování loňského projektu je zvýšení právních kompetencí aktérů oblasti bydlení (SVJ,BD, Nájemníci, pronajímatelé,samosprávy) za oblast 1. nájemního bydlení, 2. právní úpravy tzv. krátkodobých pronájmů, 3. povinnosti BD a SVJ plynoucí z nového obecního nařízení o ochraně os. údajů (GDPR). Prostředkem naplnění cíle projektu je poskytování vysoce kvalifikovaného individuálního právního poradenství, vč. několika právních zastoupení a dále osvětová činnost (publikace, seminář, FAQ) ve těchto 3 oblastech.

 
Trvání projektu: 1.1.2019 -31.12.2019
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.