Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2020

Cílem projektu je zvýšit právní kompetence aktérů v oblasti bydlení (SVJ, BD, nájemníci, pronajímatelé, samosprávy) zejména v relativně nových právních problémech, kde neexistuje dostatečná dostupná právně-poradenská kapacita. Těmito oblastmi je problematika nájemního bydlení, právní úprava tzv. krátkodobého ubytování, povinnosti BD a SVJ plynoucí z nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prostředkem naplnění cíle projektu je
poskytování vysoce kvalifikovaného individuálního právního poradenství, vč. několika právních zastoupení a dále osvětová činnost (publikace článků, příručka) v uvedených třech oblastech.
 
 
Trvání projektu: 1.1.2020 -31.12.2020
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.