Právní pomoc diskriminovaným a diskriminací ohroženým osobám

Podpořeno Evropským společenstvím z prostředků Transition Facility 2004 přes Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) (90 %), Magistrát hl. města Prahy (10 %)
Doba realizace: 21. 10. 2005 - 20. 10. 2006
Výše podpory: 33 441, 00 EUR
 
Podpořeno Evropským společenstvím z prostředků Transition Facility 2004 přes Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) (80 % - tj. 39 940 EUR), Ministerstvo práce a sociálních věcí (20 %)
Doba realizace: 1. 2. 2007 - 31. 5. 2008
Výše podpory: 49 929 EUR
 
Na konci roku 2006 byl projekt auditován, tj. proběhla kontrola administrativní a účetní části projektu. V průběhu auditu proběhla kontrola věrnosti účetnictví skutečným operacím, úplnost a správnost účetních dokladů, uznatelnost výdajů, zařazení výdajů v rozpočtu, dodržení finančních podmínek smlouvy s NROS (% kofinancování) apod. Závěr auditora v závěrečné zprávě zněl "bez výhrad".

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek