Právní pomoc a osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky, exekucí a bydlení

 Na rok 2021 jsme od MČ Prahy 7 získali dotaci ve výzvě Programové dotace 2021 – Sociální a zdravotní v programu Ochrana seniorů a mezigenerační dialog za účelem podpory projektu Právní pomoc a osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky a bydlení.

Cíle projektu:

1)            V individuálních případech poskytovat kvalifikované advokátní právní poradenství, ve vybraných strategických případech pak i bezplatné advokátní zastoupení v soudních nebo exekučních řízeních.  

2)            Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací spojených s dluhovou problematikou a exekucemi mezi seniory

3)            Posílení odborných kapacit a know-how pracovníků organizace, jakož i získání kazuistik pro další rozvoj právní pomoci i po ukončení projektu.

Hlavním z cílů projektů je pomocí praktického advokátního poradenství a osvětové činnosti napomoci, zlepšení postavení seniorů v oblastech dluhů, exekucí, udržitelnosti bydlení a zaměstnání.

 

Odbobí realizace: 1-12/2021