Právní pomoc v oblasti pracovního práva osobám znevýhodněným na trhu práce

Projekt podpořil Evropský sociální fond přes Nadaci rozvoje občanské společnosti.
Doba realizace: 15. 9. 2006 - 14. 3. 2008
Výše podpory: 650 000 Kč