Právní pomoc a vytváření předpokladů pro systémové změny v případech diskriminačních opatření vůči sociálně slabým skupinám ze strany územních samospráv

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha (58%) a drobné příspěvky fyzických osob (42%).
Výše podpory: 120 000 Kč
Doba realizace: 1. 1. 2004 - 31. 4. 2005

Ilustrační obrázek