Právo na straně seniorů

 Cílem projektu je pomocí vzdělávacích akcí a dalších aktivit zvýšit povědomí seniorů o klíčových právních oblastech a řešení právních problémů, s nimiž se senioři setkávají. Tím i pak přispět nejen k řešení konkretních problémů, ale i k dalšímu sdílení informací a zvýšení právního povědomí a kompetence efektivně řešit právní problémy mezi pražskými seniory obecně.

V rámci projektu budou realizovány 

  • Vzdělávací workshopy pro seniory (smluvní právo, ochrana spotřebitele, bydlení, dluhová problematika..)
  • Odborné články na právní témata zaměřené na seniory
  • Webová poradna a online webinář
Trvání projektu: 1.5.2018-31.12.2018
Projekt je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.