Rozvoj kapacit organizace

Hlavním cílem je vytvořit v IuRe takové podmínky, aby bylo možné poskytovat bezplatnou právní pomoc i v době, kdy se nepodaří zajistit finančí podporu na tuto činnost z žádného projektového a dotačního mechanismu. Tento hlavní cíl a i cíle návazné přímo souvisí se Strategickým plánem organizace na období 2012 - 2013.
S tímto hlavním cílem přímo souvisí zajištění profesionálního fundraisera v organizaci, vytvoření podrobného fundraisingového plánu a jeho kontinuální naplňování.
Období realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
Částka: 1.304.950,20 Kč
Donátor: Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti