Prosazení více než deseti změn v exekučním řádu posilujících kontrolu a dozor nad exekutory

Po několikaletém úsilí a tlaku odborném i mediálním se v rámci tří novel (tzv. malé, střední a „kárné“) exekučního řádu podařilo do textu zákona prosadit naše doslovné návrhy. Návrhy byly promítnuty do všech tří novel, zejména pak malé a střední – uzákoněno bylo především zvýšení transparentnosti fungování Komory (povinnosti Komory předkládat všechny své nově přijaté stavovské předpisy ministerstvu a možnost ministra podat návrh na jejich soudní přezkum), posílení odpovědnosti exekutorů (zákaz účasti exekutora na exekuční dražbě, zavedení kárné odpovědnosti i za porušení stavovských předpisů, nejen zákona, prodloužení subjektivní i objektivní propadné lhůty pro zahájení řízení, přesun kárného řízení z Komory na senáty Nejvyššího správního soudu, povinnost exekutora poskytovat informace z exekučního spisu), posílení procesních práv účastníků i dalších osob řízení (prodloužení lhůty pro námitky proti nákladům exekuce ze 3 na 8 dnů, posílení účinnosti opravného prostředků proti nařízení exekuce, podrobná pravidla pro přiměřenost exekuce, povinnost informovat o skončení exekuce, více pojistek při mobiliární exekuci proti prodeji věcí třetích osob).

Související odkazy: