Publikace- Jak se bránit negativním dopadům ubytování sjednaného přes digitální platformy

Cílem této příručky určené zejména vlastníkům či nájemcům bytů či společenstvím vlastníků jednotek z lokalit zasažených tímto trendem, ale i těm, kteří provozují či v budoucnu budou uvažovat o provozování krátkodobého ubytování, je shrnout povinnosti, které na ubytovatele dopadají, a které v praxi řada z nich porušuje, často i proto, že si jich není vědoma. V textu se snažíme reflektovat hned několik legislativních změn z poslední doby a nabídnout návody, jak předcházet nebo řešit možné negativní dopady krátkodobého ubytování.

Brožura ke stažení zdarma zde:
 
 
Příručka byla vydána v rámci realizace projektu Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2020.
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Ke stažení: