Publikace Nástroje regulace krátkodobých pronájmů zdarma!

Cílem publikace je nastínit možné nástroje a přístupy regulace krátkodobého ubytování zprostředkovávaného digitálními platformami a to z pozice místních samosoráv a společenství vlastníků jednotek. Různorodá paleta nástrojů může místním samosprávám a SVJ pomoci při rozhodování, jak se ke krátkodobým pronájmům skrze digitální platformy postavit.

Ke stažení zde!

Vytvořeno v rámci projektu "Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018- GDPR, bydlení v platformách a nájmy"

 
Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Ke stažení: