Publikace - Oddlužení pro seniory

Tato příručka, která vznikla v rámci projektu Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, si klade za cíl ve stručnosti provést čtenáře insolvenčním řízením a vysvětlit, jak prostřednictvím oddlužení vyřešit svoji dluhovou situaci.

Navazujeme na dlouholeté zkušenosti naší nevládní organizace Iuridicum Remedium, z. s. a jejích spolupracujících advokátů se zajišťováním právní pomoci seniorům zejména ve věcech dluhů a exekucí.Ačkoli je problematika oddlužení složitá, tak v textu této příručky se budeme snažit být co nejvíce srozumitelní. Toho chceme docílit zejména konkrétními příběhy lidí, inspirovanými klienty naší poradny.

Pro IuRe zpracovali: Mgr. Erika Turzová-Baloghová, Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Jazykové a stylistické úpravy provedla Hana Škapová

Příručka byla vydána v rámci realizace projektu Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
 

 

 

Ke stažení: