Policie plošně zaznamenává pohyb aut, fotí řidiče a automatizovaně rozeznává SPZ. Údaje o každém průjezdu vozidla uchovává bez konkrétního důvodu řadu měsíců

Podle informací, které si vyžádala nevládní organizace Iuridicum Remedium má systém nazvaný „automatická kontrola vozidel“ sloužit k pátrání po odcizených vozidlech, k zefektivnění vyšetřování trestných činů nebo přestupků, které souvisí s užíváním těchto vozidel a k potírání terorismu. V záznamech v databázi jsou údaje o SPZ vozidla, místu a datu průjezdu, ale i fotografie vozidla s řidičem. „Jak vyplývá z interních aktů řízení, tak údaje jsou automatizovaně uchovávány několik měsíců,“ uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil. Záznamy jsou přitom uchovávány plošně u všech automobilů, které projely v monitorovaném místě, bez jakékoli konkrétní vazby na nějaké podezření, že by řidič daného vozu cokoli spáchal. Monitoring probíhá jak stacionárními kamerami primárně určenými například k úsekovému měření rychlosti nebo k detekci průjezdu na červenou, tak pohyblivými zařízeními ve služebních vozidlech.

Chápeme, že uvedený systém může být důležitým nástrojem při pátrání po odcizených autech nebo při vyšetřování kriminality související se silničním provozem, co nás ale znepokojuje, je dlouhá doba uchovávání všech záznamů, bez vazby na jakékoli porušení zákona řidičem,“ uvedl Vobořil. Uchovávány jsou totiž vedle fotografií vozu i údaje o automatizovaně rozpoznané SPZ, díky níž může být tak velmi jednoduché vyhledat v takové databázi pohyb konkrétního automobilu podle jednotlivých záznamů i měsíce zpět. To podle IuRe může být zneužitelný nástroj na sledování prakticky kohokoli. „Je důležité si uvědomit, že v drtivé většině nejde o záznamy o těch, kteří nějak porušili zákon, ale o každém, kdo využívá automobil. “ doplnil Vobořil.

Podle IuRe je těžko obhajitelná i rozdílná doba uchovávání záznamů v jednotlivých krajích, přičemž vycházelo ze třech pokynů krajských ředitelství policie, které se podařilo získat. Fotografie vozu se uchovávají 2 měsíce v Praze, 3 měsíce v Moravskoslezském a 6 měsíců v Ústeckém kraji. Zbytek záznamu o průjezdu vozidla se pak uchovává půl roku v Praze a v Moravskoslezském kraji a rok v Ústeckém kraji. „Uchovávání osobních údajů ze strany policie by se mělo řídit zásadou nezbytnosti. I kdybychom odhlédli od toho, že obecně koncept plošného uchovávání dat o všech řidičích bez konkrétního podezření je pochybný, tak si jen obtížně dokáži představit vysvětlení, proč je v Ústeckém kraji nezbytné uchovávat záznamy několikanásobně déle, než například v Praze,“ uzavřel Vobořil.

 

Foto: Photo Enforced Grunge Sign by Nicolas Raymond licencováno pod CC-BY 3.0.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Partneři

 

European Digital Rights