Žádost předsedovi ÚOOÚ o prošetření způsobu vyřízení stížnosti dle § 175 odst. 7 správního řádu