Praha 1 chce instalovat nový kamerový systém za desítky milionů korun. Kamery budou detekovat zda někde „zbytečně nepostáváme“ nebo budou nahrávat zvuk ze zahrádek restaurací. Petici proti navrhovanému kamerovému systému lze podepsat do 12.11.

Zastupitelé Městské části Praha 1 budou 13.11. a 19.11. projednávat rozpočet na příští rok, ve kterém se počítá i s financováním zcela nového kamerového systému s řadou „pokročilých“ funkcí. Záměr instalace kamerového systému kritizuje občanské sdružení Iuridicum Remedium, které sepsalo kritiku záměru a spustilo dnes petiční akci, k níž se může připojit každý, kdo má vztah k centru Prahy a nesouhlasí s bezbřehým a nákladným růstem počtu kamer v jeho ulicích.

 

Analýza, která instalaci nového kamerového systému doporučuje byla zpracována společností Elso Industrial, s. r. o., která je sama dodavatelem kamerových systémů. Ke stávajícím 164 kamerám městského kamerového systému by podle návrhu mělo přibýt dalších 87 stanovišť, na nichž budou nainstalovány až 3 další kamery. Náklady pouze na instalaci kamerového systému po odečtení opatření na úpravu přechodů pro chodce by podle rozpočtu v dražší variantě měly dosáhnout zhruba 70 milionů korun.

 

K této Analýze jsme zpracovali stručnou kritiku, kterou jsme v polovině října zaslali zastupitelům MČ Praha 1. Ačkoli naše kompletní kritika při jednání zastupitelstva zazněla, tak přesto byl záměr podpořen s tím, že se o věci bude rozhodovat v souvislosti s projednáváním rozpočtu na příští rok,“ uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil a dodává: „Proto jsme se rozhodli uspořádat petiční akci, v níž dáme lidem možnost, aby zastupitelům dali najevo, že s tímto způsobem instalace kamerového systému nesouhlasí. Vyzýváme proto všechny, kteří se nechtějí procházet centrem Prahy pod dohledem dalších desítek očí Velkého bratra, aby do příšího úterý podepsali naši petici dostupnou na http://www.petice24.com/petice_proti_instalaci_dalsiho_kameroveho_systemu_v_praze_1. Věříme, že se nám i ve velmi krátkém termínu podaří shromáždit tolik podpisů obyvatel i pravidelných návštěvníků Prahy 1, aby se tím zastupitelé v rámci projednávání rozpočtu zabývali.

 

Na kritizovaném kamerovém systému nám vadí zejména to, že Analýza, která ho doporučuje není založena na důkladném vyhodnocení efektivity jednotlivých stávajících kamer. Celý koncept kamerového systému směřuje k zavádění automatizace na úkor strážníků v ulicích. Kamery by měly umět například detekovat „zbytečně postávající“ osoby. Řešení rušení nočního klidu ze zahrádek by mělo spočívat v instalaci kamer s nahráváním zvuku,“ uvádí Vobořil. „Analýza kromě úpravy přechodů pro chodce a čidel proti sprejerům vůbec nezohledňuje další možnosti jak zlepšit bezpečnostní situaci, ať už jde o změny v počtu nebo organizaci práce strážníků, úpravy problematických veřejných prostor nebo třeba omezování podniků, kolem nichž se kumuluje kriminalita. Chybí také jakékoli vyhodnocení efektivity stávajícího kamerového systému“ uzavírá Vobořil. Kompletní kritika zaslaná zastupitelům je dostupná na internetových stránkách sdružení zde.

 

Iuridicum Remedium se již více než deset let věnuje otázkám ochrany osobních údajů v souvislosti s novými technologiemi, včetně problematiky kamer. V současné době IuRe podporuje v těchto aktivitách například Fond Otakara Motejla. IuRe každoročně vyhlašuje Ceny Velkého bratra pro největí slídily v našem soukromí. Ceny za tento rok budou uděleny v lednu 2014 a nominovat svého slídila, včetně třeba přímo Prahy 1, může každý prostřednictvím webového nominačního formuláře na www.slidilove.cz.