Neoprávněně uchovávané vzorky DNA milionů lidí se budou v reakci na kampaň IuRe likvidovat. Stovky tisíc jich ale přesto budou nadále archivovány bez zákonné opory

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a nově upravilo obsah a dobu uchovávání tzv. screeningových kartiček. V reakci na naši kampaň a na udělení anticeny Big Brother Awards na počátku tohoto roku tak ministerstvo stanovilo napevno dobu uchovávání kartiček, která by měla být nadále 10 let místo stávající doby neomezené. Mělo by to znamenat likvidace milionů screeningových kartiček. Zároveň ale podle IuRe nová úprava problém principiálně neřeší a kartičky, u nichž chybí souhlas s jejich uchováváním, by se měly zlikvidovat všechny, a to ihned po provedení screeningového vyšetření.

IuRe v dané věci již podalo dva podněty Úřadu pro ochranu osobních údajů a připravilo návod, jak žádat likvidaci kartiček. Nemocnice ale odmítají vzorky na výzvu rodičů i těch, jimž byly vzorky odebrány před desítkami let, likvidovat s odkazem na to, že se jedná o součást zdravotnické dokumentace.

 

To, co je součástí zdravotnické dokumentace, je definováno v zákoně o zdravotních službách. Součástí zdravotnické dokumentace by měly být informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb. Screeningové kartičky nejsou ničím jiným, než odebraným biologickým vzorkem s identifikací matky a dítěte. Nejde tedy o výsledek samotného screeningu, ale pouze o označený a odebraný biologický vzorek, který je následně analyzován. Nemůže se tedy jednat o zdravotnickou dokumentaci ve smyslu zákona. Není na ministerstvu, aby zcela volně určovalo, co je a co není zdravotnická dokumentace. Je to asi stejně absurdní, jako by byla desítky let uchovávána označená nádoba s ranní močí,“ uvedl ředitel IuRe Jan Vobořil.

 

Novela vyhlášky by tak tak sice podle IuRe měla vést k likvidaci milionů kartiček starších deseti let. Kartičky mladší ale budou nemocnice v souladu s vyhláškou uchovávat dál, i když zde fakticky chybí zákonné zmocnění a nehledě na chybějící důvody uchovávání těchto vzorků. „Zvážíme další kroky jak postupovat a tuto kampaň proti zbytečnému uchovávání citlivých osobních údajů dotáhneme do konce. Zejména netrpělivě čekáme na výsledky kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, který už se novorozeneckým screeningem zabývá více než rok,“ doplnil Vobořil.

 

IuRe na uchovávání více než třech milionů krevních vzorků novorozenců IuRe upozorňuje již od listopadu 2013. Více než tři miliony krevních vzorků na screeningových kartičkách, které jsou zároveň i vzorky DNA každého novorozence, jsou spolu s identifikačními údaji dítěte a matky archivovány minimálně od 80. let ve čtyřech českých nemocnicích v Praze, Brně a Olomouci. Pro jejich uchovávání bez souhlasu rodičů dětí přitom neexistuje žádný zákonný podklad ani jiný důvod, než je vědecký výzkum. Tento státem organizovaný systém porušuje podle IuRe zákon o ochraně osobních údajů a může být potenciálně rizikový a zneužitelný. Za to udělilo IuRe Ministerstvu zdravotnictví anticenu Velkého bratra za rok 2013 pro Dlouhodobého slídila.

 

Ceny Velkého bratra jsou každoročně udíleny úřadům, firmám i jednotlivcům, kteří se nejvíce podílí na slídění v soukromí občanů. V současné době jsou otevřeny nominace na slídily za rok 2014. Každý tak může nominovat svého slídila na stránkách www.slidilove.cz. Po výběru odbornou porotou budou anticeny rozdány v únoru příštího roku.