Digitální práva

V rámci programu Digitálních práv prosazujeme naše přesvědčení, že právo člověka chránit si soukromí a rozhodovat o tom, jak se s informacemi o něm samém nakládá, je základem k uplatňování všech ostatních práv a svobod a podmínkou fungování demokratické společnosti. Stavíme se proti názoru, že je nutno sesbírat co největší množství informací jen proto, že to moderní technologie umožňují a některá informace by se v budoucnu snad mohla hodit. Aktivity tohoto programu jsou proto zaměřeny proti jejich zneužívání k neopodstatněným zásahům do soukromí jednotlivců.

Naším cílem je zabraňovat nepřiměřené koncentraci moci spojené se získáváním osobních dat, stejně jako apelovat na širokovou veřejnost, aby citlivé informace ochotně nepředávala výměnou za nepodložené přísliby zvyšování bezpečnosti, komfortu či finančího zisku.

V programu proto kombinujeme investigativní, právně-legislativní a osvětovou a “happeningovou” činnost.

V rámci tohoto programu mj. pořádáme každoroční veřejné udílení anticen Velkého Bratra největším narušitelům soukromí - viz https://bigbrotherawards.cz/

V rámci tohoto programu jsou v současné době realizovány tyto projekty:

 Digitální watchdog podpořen programem Active Citizen Fund z fondu EHP a Norska