EU se znovu snaží prosadit biometrické prvky do národních identifikačních průkazů

Podle dokumentu evropské unie prezentovaného v červnu 2006 sdružením Statewatch navrhla pracovní skupina pro víza mezi 13-14tým červnem alternativní přístup k tématu biometriky v národních identifikačních průkazech.
 
Toto téma již narazilo na nesouhlas několika členů Evropské Rady v únoru, zejména členů z Čech a Belgie, kteří navrhovaná opatření odmítli a poukázali na nedostatek veřejné diskuse.
 
V prosinci 2005 se zástupci vlád obou zemí vyjádřili v tom smyslu, že dohoda o zavedení biometrických údajů do občanských průkazů si vyžaduje kromě řešení technických aspektů také hlubší diskusi o ochraně soukromí, finančních a organizačních záležitostech.
 
Zpráva ze setkání pracovní skupiny obsahuje právní analýzou podložené zjištění, že „dohoda neobsahuje žádný právní základ, na kterém by bylo možné dále toto téma prosazovat“, což znamená, že Rada nemá na zavedení biometriky v dokladech členských států dostatečnou pravomoc, a rozhodnutí tak zůstává na jednotlivých členských státech.
 
Bohužel ačkoliv jsou závěry Rady právně nezávazné, národní vlády je používají k legitimizaci svých opatření na národní úrovni a tím tak připravují cestu pro „harmonizovaný“přístup, jakmile tot opatření zavede dostatek členských zemí.
 
Přeložil: Marek Tichý, Iuridicum Remedium, Zdroj: EDRI - gram Number 4.15, 2.8. 2006

Související odkazy: