„Konečník“ – regulace patentového průmyslu

Víme, že už přes dvě dekády zkouší –diskrétně a někdy méně diskrétně –globální patentový průmysl legalizovat softwarové patenty. Dříve, než Brian Kahin psal o americké patentové záležitosti v roce 1990, Spojené státy již měly více než dekádu povoleny softwarové patenty.
 
Dnes v Evropě máme dosud nejistý stav, v jehož rámci Evropský patentový úřad přihlášky softwarových patentů povoluje a národní nejvyšší soudy je povětšinou zamítají. Komise navrhla nové schéma, s názvem EPLA, které je hnáno hladem globálního patentového průmyslu a jeho frustrací z·nevůle Evropy následovat amerického příkladu.
 
Zásadním východiskem EPLA je premisa, že globální patentový průmyslu je lukrativním souborem podniků, který vydělává peníze na vědecké činnosti, psaní, povolení užívání, licencování a vymáhání práv k patentům. Patentový průmysl v Evropě se skládá z:
 

  • Národních patentových úřadů
  • Evropského patentového úřadu (EPO)
  • Nezávislých expertů a patentových zástupců
  • Patentových právníků, kteří zabezpečují velkým společnostem zastoupení v·otázkách duševního vlastnictví
  • Specialisty ve firmách –držitele patentových oprávnění (také nazývaní „patentoví šotci“)

 

Jedná se o globální průmysl, protože většina investic souvisejících s nabýváním a vymáhání patentů pochází ze zámoří. Patenty EPO se evropským investorům nevyplácí tolik, protože nad evropským průmyslem dávají kontrolu.
 
Patentový průmysl již má téměř monopol v rámci patentového systému. Stejní lidé vedou EPO, pomáhají definovat patentové politiky Rady EU a Komise, pracují jako experti v businessu a soukromé praxi, pracují jako poslanci a lobují za zákony, které zvýhodňují patentový průmysl.
 
Jedinou opravdovou regulací patentového průmyslu je dnes systém národních vrchních nebo nejvyšších soudů, které zamítají EPO patenty, jsou-li posouzeny jako neplatné. EPLA navrhuje odstranit tento způsob regulace a vytvořit samoregulační monopol. Ospravedlněním jim budiž, že jediný soud je levnější a předvídatelnější, než stávající rozmanitost soudů národních. (ovšem ospravedlnění falešné –EPO samotný se vyslovil, že EPLA by většinu malých a středních podniků stála více).
 
V mém blogovém vstupu „Míchačka EPLA“ popisuji způsob, jak Komise jednala jako hlásná trouba a patron patentového průmyslu. Popisuji pro-EPLA propagandu tak, abyste ji mohli rozeznat a identifikovat v okamžiku, kdy se s ní setkáte. Vysvětluji, jak Komise vede megakampaň pro protlačení EPLA. A říkám, že Nadace pro svobodnou informační infrastrukturu (FFII) podniká kroky k navržení nového patentového systému.
 
Popíšu teď vizi FFII. Věříme, že změna v patentovém systému je nutná. Patentový průmysl již je nebezpečným monopolem a nemůže zůstat méně regulovaný. Chceme vytvořit čistě evropský patentový systém, který funguje pod soudy a je regulovaný rozhodnutím Evropského parlamentu.
 
Iniciativa se jmenuje „Evropská patentová konference“. Zahajujeme dvěma konferenčními událostmi. Jedna se bude konat 25.listopadu v Mnichově, druhá v polovině ledna v Bruselu. Plánujeme zahrnout ne jen softwarový průmysl, ale také telekomunikace, farmaceutický průmysl a jiné sektory. V roce 2007 budeme pokračovat v pořádání akcí, vytvářet základ nápadů a dokumentace a směřovat k vypracování komplexního návrhu pro další jednání.
 
Evropská patentová konference není jen událost, je to postupná práce, která, pokud uspějeme, převrátí debatu o·softwarových patentech naruby. Základní otázkou není, zda by software měl být patentovatelný. Jak říká Kahin: „nikdy dříve nebyl průmysl, v·němž bylo široce užíváno užívání copyrightu, tak náhle podroben patentování.“ Klíčovou otázkou je, zda neregulovanému globálnímu patentovému průmyslu může být dovoleno, aby převzal řízení evropského patentového systému.
 
Kontrolujeme svou budoucí patentový systém, nebo on kontroluje nás? To je otázka a my –Vy a já –jsme odpovědí. Pokud chcete pomoci, můžete se stát členem FFII, můžete přispět nebo můžete s námi pracovat na Evropské patentové konferenci.
 
(Příspěvek Pietera Hintjensa – Prezidenta FFII e.V.)
Zdroj: EDRI-gram newsletter – číslo 4.20, 25. říjen 2006
Překlad: Iuridicum Remedium, o. s.
 

Související odkazy: