Miliony krevních vzorků získaných za posledních téměř 30 let od novorozenců se budou díky IuRe likvidovat

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil kontrolu prováděnou ve fakultních nemocnicích v Brně, Ostravě a v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a nemocnici na Královských Vinohradech. Kontroly zahájené na základě podnětů nevládní organizace Iuridicum Remedium měly zhodnotit legálnost uchovávání více než třech milionů krevních vzorků novorozenců, které jsou ve čtyřech českých nemocnicích shromažďovány minimálně od 80. let. Výsledkem kontroly a následných správních rozhodnutí, která již nabyla právní moci, bude likvidace kartiček starších 5 let, tedy drtivé většiny uchovávaných krevních vzorků.

Iuridicum Remedium podalo první podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů již v roce 2013. V něm upozornilo na chybějící legislativní základ shromažďování biologického materiálu prakticky všech občanů, kteří se v ČR v posledních zhruba 30 letech narodili. V roce 2014 následoval pak i další podnět, při jehož podání IuRe zajistilo právní zastoupení individuální stěžovatelce, která žádala o likvidaci krevních vzorků svých dcer, ale nebylo jí vyhověno. Na základě prvního podnětu byla kontrola provedena v nemocnicích v Brně a Olomouci, na základě druhého podnětu pak ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v nemocnici na Královských Vinohradech.

Jde o výsledek naší dlouhodobé kampaně, která se snažila upozornit na problém, který vnímáme jako velmi závažný. Fakticky zde existuje kompletní databáze DNA všech občanů mladších 30 let. A to bez jasných pravidel upravených zákonem, ale v podstatě i bez účelu, který by takto masivní zásah do soukromí odůvodnil. Rozhodnutí ÚOOÚ považujeme za klíčové pro další fungování těchto databází, byť se s ním plně neztotožňujeme,“ uvedl advokát a výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil, který podněty zpracovával a doplnil, v čem vidí problém: „ÚOOÚ považuje screeningové kartičky za součást zdravotnické dokumentace a podle stávající legislativy tak akceptuje jejich uchovávání po dobu 5 let. My toto hodnocení za správné nepovažujeme a likvidace by se podle nás měla vztahovat na všechny vzorky, které již byly analyzovány. Screeningové kartičky nejsou podle našeho názoru ničím jiným, než odebraným biologickým materiálem s identifikací matky a dítěte, něco jako zkumavka s odebranou krví. Rozdíl je pouze v tom, že jde o suchou kapku krve na papíře. Nejde tedy o výsledek samotného screeningu, ale pouze o označený a odebraný biologický vzorek, který je následně analyzován.“

Nicméně i přesto IuRe považuje rozhodnutí ÚOOÚ, které již nabylo právní moci za klíčové, protože by mělo vést k likvidaci většiny krevních vzorků, kterou by nemocnice v Brně a Olomouci měly provést do začátku listopadu. „I když u pražských nemocnic ÚOOÚ uložil pouze povinnost zlikvidovat konkrétní vzorek jedné z dcer naší stěžovatelky, tak je zřejmé, že v obdobných případech by kontrola dopadla stejně. Předpokládáme tedy, že i tyto nemocnice budou názor ÚOOU respektovat a zlikvidují všechny vzorky starší 5 let,“ doplnil Vobořil.