Připomínky IuRe k návrhu novely trestního řádu a zákona o policii posilující pravomoci policie při odběru DNA a dalších identifikačních úkonů

Shrnutí obsahu návrhu

Novela především zavádí možnost násilného vynucení identifikačních úkonů v těchto případech (již v platném právu upravených):
 
a) podle trestního řádu (tzv. odběr k důkazu)– zde je účelem odběru genetického materiálu výlučně naplnění cíle trestního řízení a to i jednak dokazování prokázání či vyloučení viny z trestného činu, který je předmětem obvinění (§ 114 tr.ř.), anebo ii)zjištění totožnosti osoby a ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu (§ 158 odst. 3 písm. e)) ve stadiu před zahájením trestního řízení.
 
b) podle zákona o policii – zde zákon připouští jako účel identifikačních úkonů prokázání totožnosti osoby
 

Ke stažení: 

Partneři

 

European Digital Rights