Digital Rights and Awareness of Citizens

Projekt podpořila nadace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Doba realizace. 15. 6. 2011 - 15. 8. 2012

Výše podpory: 2 592 000,- Kč.

 

Program: