Implementace strategického plánu 2012

Projekt podpořený Nadací OSF Praha v rámci programové oblasti Transparentnost a veřejná odpovědnost (Fond Otakara Motejla) částkou 300.000,- je realizován od 30. ledna do 31. 12. 2012.
 
Jeho základním cílem je implementace strategického plánu organizace. Mezi dlouhodobé cíle v něm obsažené patří:

Program právní pomoc proti sociálnímu vyloučení

  • udržení a zkvalitnění systému poradenství,
  • prosadit systémovou změnu - posílení kapacit i kompetencí inspekce práce,
  • prosadit zrušení sociálně nejškodlivějších zákonných ustanovení v úpravě bydlení, zejména ve vztahu k seniorům

 

Program lidská práva a technologie

  • Zvýšit anebo zachovat standard ochrany osobních údajů a svobody on-line prostředí. Zabránit rozšiřování preventivních a plošných opatření omezujících právo na soukromí všech občanů.
  • Dosáhnout celospolečenského roušíření veřejné diskuze a dopadu tématu ochrany soukromí srovnatelného s tématem korupce.
  • Stanovit napevno klíčové kampaně, které budeme vést příštích 5 let, jejich cíle, průběžně je hodnotit, revidovat a naplnit je. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti ochrany soukromí a novým rizikům ponechat významnou rezervu kapacit pro další naléhavé agendy.
  • Představit alespoň tři funkční projekty podpory dobré praxe.
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Program: