Lidská práva a technologie: Advokační strategie

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha.

Výše podpory: 450 000,- Kč

Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

 

Cíl dotace: Osvěta, propagace a právní pomoc v tématech ochrany soukromí a alternativy autorských práv. Provoz specializované poradny na www.slidilove.cz.

 

Program: