Ochrana soukromí dětí na internetu jako cesta k prevenci kyberkriminality

 Hlavním cílem projektu je přístupnou formou zvýšit informovanost dětí o pravidlech chování v kyberprostoru a tím přispět k prevenci negativních jevů spojených s pohybem v ICT prostředí a jejich dopadů na děti, jakož i k formování správných návyků při užívání informačních technologii.
 
Trvání projektu: 4/2018-12/2018
Projekt byl podpořen dotací v rámci programu prevence kriminality v prioritě "Děti a digitální média", Ministerstva zdravotnictví.

Program: