Redesign kampaně Big Brother Awards a sdílení zkušeností

V rámci tohoto projektu chceme zvýšit povědomí o nových rizicích pro naše soukromí a aktivovat širší veřejnost v zájmu ochrany soukromí.
Přejeme si zvýšit informační dopad při udílení cen Big Brother a souvisejících kampaní. Taktéž chceme zvýšit počet příznivců projektu BBA a našeho projektu Digital Rights, který nám pomůže stabilizovat naši organizaci a její aktivity.
Veškeré informace, materiály a shrnutí zkušeností, stejně jako vizuální materiály (design zboží,návrhy letáků apod.) budou k dispozici ostatním organizátorům BBA (zejména mezi členy EDRi) zdarma. Rádi bychom též chtěli zvýšit povědomí českých novinářů o důležitých událostech a záležitostech týkajících se ochrany soukromí na úrovni EU a v ostatních evropských zemích a také zprostředkovat více informací o nejdůležitějších záležitostech týkajících se ochrany soukromí v České republice, členům EDRi a jejím pozorovatelům. 
 
Trvání projektu: 9/17-2/18
Podpořil jednorázovou dotací Digital Rights Fund.

 
 

Program: