Rozšíření know how v užívání licencí Creative Commons v ČR

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Doba realizace:  1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Výše podpory: 350.000,- Kč
 
Cíl dotace: Podpora veřejně prospěšných kulturních aktivit v oblasti audiovize a masmédií. Více viz www.creativecommons.cz

Ilustrační obrázek
Program: