Ústavní stížnost na legislativu týkající se uchovávání dat (Data retention) v České republice

Cílem projektu je analýza stávající situace využívání provozních a lokalizačních údajů v reakci na klíčová rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zrušení směrnice o data retention a označení plošného shromažďování údajů za rozporné s právem EU. Následně je cílem příprava návrhu na zrušení problematických částí zákona o elektronických komunikacícha případně dalších zákonů, které jsou v rozporu s uvedenými rozhodnutími.
Trvání projektu: 6-10/2017
Podpořil jednorázovou dotací Digital Rights Fund.
 

Program: