Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací

Projekt vychází z dosavadních aktivit a zkušeností IuRe na poli lidských práv, nových technologií a práce s informacemi, a to jak v oblasti svobodného a efektivního sdílení a šíření informací, tak ochrany osobních údajů. Jeho primárním cílem je posílit profesionalitu a know how nevládních organizací při využívání svobodných licencí Creative Commons pro efektivnější zpracování a šíření informací produkovaných NNO, jakož i implementace pravidel zpracování  osobních údajů klientů NNO a posílení pozic NNO ve vztahu k orgánům státní správy.

 

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2016

Výše grantu: 910.469,- Kč

Celkové náklady projektu: 1.012.338,- Kč

 

Projektový koordinátor: Mgr. Tereza Libecajtová

Osoba zodpovědná za propagaci: Jiří Hofman

Advokát projektu: Mgr. et Mgr. Jan Vobořil

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. | www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Fond pro NNO

 

 

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Program: