Tisková zpráva- Nevládní organizace z celého světa vyzývají vlády k dodržování pravidel při zásazích do soukromí občanů v souvislosti s COVID-19

Celkem 110 nevládních organizací z celého světa vydalo společné prohlášení požadující dodržování osmi základních pravidel při realizaci opatření v boji proti epidemii COVID-19, která využívají technologie k prolamování soukromí občanů. 
 
Česká nevládní organizace Iuridicum Remedium, která je jedním ze signatářů výzvy upozorňuje na nutnost nastavení jasných a transparentních pravidel pro prolamování ochrany soukromí občanů. „Omezení určitých lidských práv je dnes bohužel nezbytnou součástí efektivního boje proti epidemii. To ovšem neznamená, že by vlády neměly dodržovat základní pravidla pro jakýkoli zásah do lidských práv, jako je zákonnost, nezbytnost a přiměřenost,“ uvedl výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil. Podle IuRe je klíčové, aby nová opatření nebyla využívána k jiným účelům, než k boji proti nemoci, a aby byla odstraněna jakmile to zlepšení situace dovolí. 
 
Česká republika zatím dle dostupných informací postupuje - pokud jde o zavádění opatření zasahujících do soukromí - spíše zdrženlivě. Rezervy nicméně IuRe vnímá například v transparentnosti systému chytré karantény spojeného s vyžadováním dat o pohybech mobilních telefonů se souhlasem nakažených. „Chybí nám zveřejnění jasného popisu vztahů všech zapojených subjektů, ať jde o státní správu či soukromí sektor. Transparentnost celého systému je přitom nesmírně důležitá pro zachování důvěry občanů a jejich ochoty spolupracovat. Bohužel úniky dat o nakažených ze zahraničí ve spojení s ostrakizací těchto osob ukazují, že ochraně osobních údajů musí být věnována maximální pozornost,“ uzavřel Vobořil. 
 
Podle IuRe by bylo vhodné zveřejnit veškerou dokumentaci s výjimkou té, která by mohla ohrozit bezpečnost dat, která se nových opatření zasahujících do soukromí občanů týká.