VZOR- Žádost o informace o předávání bankovních údajů

Obraťte se i vy na pověřence pro ochranu osobních údajů své banky s dotazem na předávání údajů o platbách kartou za účelem zpracování analýz pohybu lidí v souvislosti s epidemií COVID 19. Inspirovat se můžete textem, který jsme zaslali České spořitelně:
 
Vážený pane pověřenče,
obracím se na Vás coby klient České spořitelny s žádostí o informace o zpracování mých osobních údajů dle čl. 15 GDPR. Mé dotazy se týkají předávání údajů v souvislosti s analýzou míst prováděných plateb , o nichž byla veřejnost informována v pátek, na níž se mají podílet údajně největší finanční instituce v zemi včetně České spořitelny.
Konkrétně žádám o informace:


1) Předává Česká spořitelna data shromážděná v souvislosti s prováděním platebních transakcí klientů iniciaitivě COVID19CZ, kterou tvoří společnosti DataSentics a Keboola?
2) Předává Česká spořitelna tyto údaje někomu jinému? A případně komu?
3) Jaká konkrétní data o individuálních platbách jsou předávána? Jakým způsobem dochází k jejich anonymizaci?
4) Jaké údaje byly předány, pokud jde o prováděné platby kartou vedenou na moji osobu v průběhu měsíce února a března 2020?
5) Jakým způsobem byla případně provedena anonymizace údajů o mnou provedených platbách před jejich předáním?
6) Na základě jakého právního titulu byly údaje týkající se mnou provedených plateb předávány?

S pozdravem,


Jméno Příjmení
Adresa pro doručování
případně datová schránka pro komunikaci: XXX