Zpoždění se zavedením Schengenského informačního systému II. generace (SIS II)

Oproti plánovanému spuštění SIS II v červnu 2006 bude systém umožňující příslušným orgánům členských států získat informace o určitých typech osob a majetku opožděn. Tento závěr vyplynul ze setkání ministrů vnitra a spravedlnosti členských států EU v Bruselu.
 
Důvody zpoždění jsou právní a technické povahy. Několik evropských komisařů a úřadů na ochranu osobních údajů, kteří mají SIS II co se týče ochrany osobních údajů schvalovat, projevilo proti SIS II vážné výhrady. Ty plynou především z faktu, že komisaři nemají k dispozici zásadní informace o tom, jak budou data ze systému využívána policií. Śíře přístupu policie k biometrickým údajům v nových cestovních dokladech dosud nebyla stanovena. Co se týče technické stránky, databázový systém původně vytvořený ve Štrasburku firmami Steria Mummert Consulting a HP Belgium a nyní spravovaný firmami Unisys a Microsoft, ještě nebyl dokončen, neboť přizpůsobení databáze na různá vstupní data je velmi obtížné.
 
Zapojení nových členů EU do systému v roce 2007 se nyní jeví jako nereálné a diskutuje se o tom, zda zrychlit systém anebo jej připravovat po částech. Podle švýcarského velvyslance v EU Bernharda Marfurta může vývoj systému po částech způsobit jeho technickou zaostalost. Uvedl, že “SIS II musí na prvním místě držet krok s technickým vývojem”.
 
Zpoždění znamená, že i v roce 2007 se budou muset cestující na hranicích mezi novými a starými členskými státy prokazovat pasy, avšak důsledky jsou i dlouhodobější. Události jako mistrovství světa ve fotbale 2008 v Rakousku a Švýcarsku budou provázeny stejnými opatřeními jako při letoším mistrovství – znovuzavedení hraničních kontrol během akce. Opětovné zavedení kontrol na hranicích EU bylo především cíleno na zamezení vstupu do země potenciálním zločinců, především hooligans.
 
zdroj: Edri gram číslo 4.15., 2.8.2006; Překlad: Iuridicum Remedium

Související odkazy: