Evropská komise ukázala strach z demokracie, po Evropě se chystají protestní akce

Ve čtvrtek 10.9. Komise bezprecedentně odmítla zaregistrovat tzv. europetici – evropskou občanskou iniciativu, která žádá zastavení poloutajeného vyjednávání a podpisu dvou kontroverzních mezinárodních smluv o obchodu a ochraně investic.  Transatlantickou obchodní a investiční úmluvu (TTIP, či také TAFTA) vyjednává Evropská unie od roku 2013  s USA a Kanadsko-evropskou obchodní úmluvu chce podepsat s Kanadou. 

 
Odůvodnění kroku Komise je velmi slabé a nepřesvědčivé;  téma je prý „mimo působnost Komise předložit právní akt“.  Organizátoři si ovšem předem zpracovali právní stanovisko profesora práva Bernharda Kempena z Univerzity v Kolíně nad Rýnem, který shledal formulaci petičního požadavku zcela právně v pořádku.
 
Komise se evidentně děsí této evropské občanské iniciativy, která měla potenciál stát se nejúspěšnější občanskou iniciativou vůbec“, komentuje „stopku“ ve formální proceduře  Michal Efler z organizačního výboru. „Pokud si v Bruselu myslí, že tím zastaví protesty proti TTIP a CETA, pletou se. Ruce si svázat nenecháme “, doplňuje s tím, že přes 200 organizací z celé EU stojících za návrhem europetice chystá akce podobné jako u hrozby přijetí smlouvy ACTA.
 
Evropská občanská iniciativa je dva roky stará novinka, která má zvýšit zapojení evropské veřejnosti do rozhodování a přiblížit tak EU lidem.  Pokud se organizátorům petice podaří sehnat milion podpisů občanů EU, je požadavek petice předmětem veřejného slyšení v Evropském parlamentu.  Komise musí vydat k požadavkům stanovisko, zda podnikne příslušné legislativní kroky, které musí odůvodnit.
 
Silná podezření veřejnosti v USA, Kanadě i EU budí vyjednávání TTIP a CETA již téměř rok – panují obavy z obdoby ACTA , ovšem s mnohem širším dopadem na celou řadu standardů kvality života: na bezpečnost potravin a výrobků, svobodu internetu a digitální práva, environmentální standardy, ochranu malých a středních zemědělců i jiných podniků, pracovněprávní standardy i na spotřebitelská práva.  
 
Kritiku vzbuzuje i záměr privilegií pro zahraniční investory –  jejich možnost žalovat státy za miliardové újmy u kontroverzních arbitrážních tribunálů je vyjímá ze systémů nezávislé justice států. Práva investorů mohou podle dohod TTIP a CETA stát nad právem států přijímat zákony na ochranu celé škály veřejných zájmů (např. ochrana před toxickými látkami) a představují tak hrozbu umrtvení demokracie na pouhou fasádu.  „Nadto se vyjednavači zdráhají říci, zda obě zásadní dohody dostanou vůbec  na stůl národní parlamenty“, doplňuje Helena Svatošová z IuRe, organizace, která usiluje i v české veřejnosti o co nejširší veřejnou debatu o dohodách „typu RVHP“  (TTIP, CETA i TISA –rovněž kontroverzní smlouva o investicích ve službách).
 
 „Nic neukazuje jasněji, jak zhoubné pro demokracii jsou podobné obchodní dohody, když Komise brání i jen petičnímu právu . Místo, aby Komise reagovala na sílící zájem veřejnosti o tyto dalekosáhlé obchodní dohody, odmítla zdravou debatu. Dělá to dojem despotického aktu a je to voda na mlýn euroskeptikům“, dodávají organizátoři.
 
V České republice se Transatlantické smlouvě začíná kromě Iuridicum Remedium  věnovat několik thinktanků, organizací a iniciativ, např. Glopolis,  Alternativa zdola, ProAlt, Hnutí Duha; tématem je TTIP pro Pirátskou stranu, Mladé zelené i Svobodné.  Ve prospěch Transatlantické dohody zahájilo nedávno informační kampaň Ministerstvo průmyslu a obchodu. TTIP deklarují bedlivě sledovat též europoslanci Pavel Poc, Petr Mach a Jan Keller.
 
 
 
Helena Svatošová, Iuridicum Remedium, tel. 776890170, svatosovaatiure [dot] org

 

Související odkazy: