Pojem politického práva pokojně se shromažďovat a jeho možná omezení

Studie Ústavu práva a právní vědy poskytnutá ke zveřejnění na stránkách Iuridicum Remedium.
Kontakt na autory:
ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
www.ustavprava.cz
BOROVANSKÉHO 2220/11 • 155 00 PRAHA 5
TELEFON 420 604 169 198 • EMAIL ustavpravaatvolny [dot] cz

Ke stažení: