Soumrak cenzury v radničních periodikách

Tisková zpráva k projektu, na kterém se IuRe podílelo - viz http://www.iure.org/16/projekty/radnicni-listy-bez-cenzury.

Zákon o právech a povinnostech v tisku obcí a krajů hladce prošel Senátem

Ze 48 přítomných senátorů a senátorek hlasovalo 41 senátorů pro úpravu vydávání periodického tisku radnic a hejtmanství. Proti byl pouze Milan Pešák za ODS. Teď už jen podpis prezidenta a hrubá cenzura v tištěných médiích některých samospráv bude jednoznačně protiprávní.

Novela zavádí dvě základní změny: vydavatel musí zajistit, aby obsah byl objektivní a vyvážený. Konkrétnější a také soudně vynutitelná pak je povinnost zveřejnit doplňující informace v případě, že opozici neposkytl přiměřený prostor pro vyjádření k místní politice.

Co přijetí zákona předcházelo?

"Jsem rád, že se po deseti letech naší analytické a osvětové práce snad dočkáme zlepšení v oblasti, která je velmi důležitá pro demokracii v obcích a krajích," říká Oldřich Kužílek, který toto téma v projektu neziskovek Otevřená společnost a Oživení od roku 2004 zpracovával. Vláda se v roce 2011 zavázala problém řešit v protikorupční strategii a Ministerstvo kultury návrh zpracovalo na základě analýzy Oldřicha Kužílka a legislativních návrhů, které v neziskovém sektoru vznikaly od roku 2006 (viz příloha připomínek IuRe z r. 2006).

"Návrh MK se omezil jen na povinnost tisknout objektivní a vyvážené informace a na právo člena zastupitelstva dostat přiměřený prostor. Přitom soudně vymahatelné má být jen to druhé, " komentuje vládní návrh Kužílek. Sám nad to navrhoval, aby redakční rada byla volena zastupitelstvem a ne jen radou, a aby v ní pro střet zájmů nemohli být ti, o kvalitě jejichž práce periodikum informuje, tady starosta a jeho zástupci. Chybí také sankce. "I tak je to ale dobrý návrh. Hlavní přínos vidím v tom, že radnice budou pluralitu názorů a diskusi považovat za samozřejmost. K soudu se půjde jen výjimečně", odhaduje Kužílek. Na otázku, jak se bude zjišťovat, co je objektivní a vyvážené, odpovídá: „Zákon o obcích jim také ukládá chovat se hospodárně, aniž by se to dalo přesně určit. Předpis někdy musí obsahovat i obecné ustanovení, které působí jako generální pokyn. Konec konců, každý dobře ví, co je objektivní, jen se mu to někdy nehodí.“ Ředitelka o.s. Oživení Lenka Petráková, která se na projektu také podílela, upozorňuje na nedostatky: „Návrh neřeší objektivitu šíření informací z radnic prostřednictvím webových stránek, facebooku či místní televize.

 

Kontakty:
Oldřich Kužílek - odborný koordinátor, kuzilek[at]otevrete.cz

Lenka Petráková - ředitelka o.s. Oživení tel. 724 011 102, lenka.petrakova[at]oziveni.cz
www.oziveni.cz

Další zdroje:

http://www.bezkorupce.cz/radnicni-listy-bez-cenzury/

http://www.otevrete.cz/novinky/konec-hlasnych-trub-na-obzoru-571.html
 

Ke stažení: