Co je a co není diskriminace

Hlavní žadatel Sdružení obrany spotřebitelů, podpořeno Transition Facility 2005, NROS.
Výše podpory: 6 225 Kč
Datum realizace: 1. 2. 2007 - 31. 7. 2008.