Radniční listy bez cenzury

Realizátor: Oživení, o. s. (kontaktní osoba: Lenka Petráková)

Partneři projektu: Otevřená společnost, o. p. s a Iuridicum Remedium, o. s.

Finanční podpora: Projekt je podpořen v rámci programu EU TRANSITION FACILITY a NADACÍ OPEN SOCIETY FUND PRAHA.

Trvání projektu: od listopadu 2005

 

Vydávání radničních listů, radničních novin či zpravodajů je činností samosprávy, na kterou se soustřeďuje pozornost především v souvislosti se spornými praktikami obsahu periodik: jednostranný obsah vylučující veřejnou diskusi, z veřejných prostředků placená propagace vládnoucí politické strany, neobjektivní informování o úspěších a neúspěších vedení radnice, tak i z hlediska ekonomického a komerčního: vydávání listů formou veřejné zakázky v praxi doprovázené nežádoucími jevy nepotismem či klientelismem, listy jsou zpravidla bezplatně distribuovány každé domácnosti a skýtají tak obrovský komerční potenciál.

 

Projekt má ambici poukázat na nedostatky vynakládání veřejných prostředků na šíření informací na úrovni samospráv a přinést návrhy opatření pro hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků, omezení konkurenční výhody samosprávy jako vydavatele s veřejnou autoritou, podpořit dodržování svobody projevu a svobodné soutěže politických sil, tj. práv garantovaných Ústavou.