Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Projekt se zaměřuje na analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného obsahu produkovaného obcemi, jejich příspěvkovými organizacemi, jakož i na prosazení povinnosti publikovat výstupy projektů finančně podpořených obcemi pod licencemi Creative Commons.

Pilotní analýza a realizační fáze projektu bude provedena v rámci Prahy, ve spolupráci s pražskou samosprávou. Následně budou zobecněna metodická doporučení pro využití CC licencí i pro další města a obce.

Projekt podpořil Fond Otakara Motejla v rámci grantové výzvy "Otevřená radnice 2015" částkou 100.000,- Kč.

Projekt probíhá od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.