sKarty s definitivní platností skončily a v radničních tiskovinách se musí dbát na vyváženost

Dnes, tedy 1.11.2013, nabývá účinnosti legislativní úprava rušící s konečnou paltností sKarty. Postupně budou dávky vypláceny opět buď složenkou nebo na účet, který si určí příjemce dávky. Proti sKartám jsme bojovali mimo jiné ve spojení s Národní radou osob s tělesným postižením od druhé poloviny minulého roku. Našemu podnětu směřujícímu proti sKartám a zejména pak proti nelegálnímu předávání osobních údajů občanů České spořitelně dal plně za pravdu Úřad pro ochranu osobních údajů. Právě toto rozhodnutí o nelegálnosti systému pak vedlo k otevření tématu sKaret v Parlamentu a k následnému zrušení sKaret jako takových. Nyní budeme sledovat, jak budou probíhat jednání o možném odškodnění s Českou spořitelnou. Včera jsme si vyžádali z MPSV podklady k těmto jednáním a budeme je pečlivě sledovat. Podle našeho názoru je jakýkoli nárok České spořitelny na odškodnění velmi sporný.

Druhým úspěchem je nabytí účinnosti novely tiskového zákona, který upravuje pravidla pro vydávání radničních tiskovin, klade důraz na jejich vyváženost a požaduje prostor i pro názory opozičních zastupitelů. Legislativní změna je mimo jiné výsledkem projektu "Radniční listy bez cenzury", který jsme před několika lety realizovali spolu s Oživením a Otevřenou společností. Uvidíme, jak bude zákon uplatňován v praxi třeba zrovna v holešovickém plátku Hobulet, který nám chodí v kanceláři do schránky.