Získali jsme pdf verze všech dostupných Věstníků Úřadu pro ochranu osobních údajů

Přijde vám divné, že státní úřady nezveřejňují na svých webech zdarma věstníky o své činnosti, které jinak ze zákona pravidelně vydávají? Obvykle jsou k dostání pouze vytištěné na papíře a za peníze. Nám se tento přístup také nelíbí. Věříme, že informace z Věstníků, které vznikají při úřední činnosti, mají být volně dostupné co nejširšímu okruhu osob.

Proto jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádali finální pdf verzi všech věstníků Úřadu pro ochranu osobních údajů od roku 2002, v nichž lze najít stanoviska a sdělení Úřadu, ale i příklady z rozhodovací praxe nebo rozhodnutí, doporučení a stanoviska evropských orgánů zabývajících se problematikou ochrany osobních údajů. Doufáme, že ÚOOÚ sám přejde k praxi, že bude celá znění věstníku na svých internetových stránkách zveřejňovat. Dokud se tak nestane, tak dáváme všem zájemcům možnost si vyžádané věstníky stáhnout zde: http://www.slidilove.cz/dokumenty/vestnik.zip.