Donoři

Logo
Logo
 Projekt "Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2019" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Logo
Logo

  Projekt "Digitální hygiena - prevence kyberšikany a rizikové konzultace obsahu" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Logo
Logo

MČ Praha 7 v roce 2019 podporuje i bezplatnou právní poradnu pro občany.

 Projekt "Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání" jsou spolufinancovány ze státního rozpočtu ČR, dotací MPSV.