Poslání a cíle

 

Tento web již není aktuální, slouží pouze jako archiv.

Aktuální info: na www.iure.org

Aktuální info o programu Právní pomoc: iure.iure.org

Aktuální info o programu Digitální svobody: digitalnisvobody.cz

 

 

Iuridicum Remedium, z. s. (IURE) je nevládní nezisková organizace prosazující základní svobody člověka v digitálním i skutečném životě a dostupnost práva a spravedlnosti všem. Pomocí práva prosazuje digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz digitálního vyloučení), hlídá největší hráče a přes spolupracující advokáty zajišťuje bezplatnou právní pomoc


Naším posláním je aktivně přispívat, spolu s dalšími organizacemi a občany, k dodržování lidských práv a k udržování a rozvoji jejich právního zakotvení. Usilujeme o to pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Cíle naší organizace jsou:

  • Napomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci osobám, které jsou sociálně znevýhodněné a dochází k porušování jejich práv.
  • Sledováním a odhalováním porušování základních práv, zejména práva na soukromí, spoluvytvářet tlak na odpovědnost orgánů veřejné správy i komerčního sektoru.
  • Šířit informace a povědomí o aktuálních problémech a možnostech jejich řešení ve výše uvedeném vůči veřejnosti odborné (zejména právnické a legislativní) i nejširší občanské společnosti.


Překlad názvu naší organizace znamená “právní lék” a jako sdružení, jehož zakládajícími členy jsou právníci, považujeme za účinné řešení řady současných problémů především právními prostředky.

V nejobecnější rovině považujeme za příčinu problémů rostoucí sílu a vliv nikým nevolených institucí na úroveň života celé populace. Standardy lidských práv, včetně sociálních, jsou ohrožovány jednak jejich plošným odstraňováním (spojeným s posilováním represivních složek) a jednak neschopností státu garantovat ochranu lidských práv v jednotlivých případech (rezignace na kontrolní a vymáhací pravomoci).

Prosazujeme a podporujeme proto:

  • odpovědnost státu, korporací a nadnárodních institucí za respektování lidských práv,
  • autentickou aktivitu občanů při prosazování svých práv, co nejširší spoluúčast lidí na rozhodování ve veřejném prostoru.