Právo na straně seniorů

Cílem projektu je pomocí vzdělávacích akcí a dalších aktivit zvýšit povědomí seniorů o klíčových právních oblastech a řešení právních problémů, s nimiž se senioři setkávají. Tím i pak přispět nejen k řešení konkretních problémů, ale i k dalšímu sdílení informací a zvýšení právního povědomí a kompetence efektivně řešit právní problémy mezi pražskými seniory obecně. Projekt navazuje i na naše zkušenosti z práce se seniory v rámci stejnojmenného projektu podpořeného ze strany MHMP v roce 2020.

 

V rámci projektu budou pak realizovány:

  • Vzdělávací workshopy pro seniory (ochrana spotřebitele, bydlení, dluhová problematika..)
  • Odborné články na právní témata zaměřené na seniory
  • Webová online poradna 
     

Trvání projektu: 1.1.2021-31.12.2021

Projekt je podpořen dotací 120 000,- kč za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.