Tým

Rychliková Monika

administratoratiure [dot] org

 Administrátor projektů

Trojánek Hynek

pratiure [dot] org

JUDr. Ing. Svatošová Helena

svatosovaatiure [dot] org

jednatelka a právnička projektů

Vystudovala provoz a ekonomiku na České zemědělské univerzitě a právo na Právnické fakultě UK v Praze. Od roku 2001 působí v neziskovém sektoru, postupně v Ekologickém právním servisu, Lize lidských práv a poté založila Iuridicum Remedium. Od roku 2003 je členka Výboru pro občanská a politická práva, od roku 2008 je členka rozkladové komise Úřadu na ochranu osobních údajů. Po složení advokátních zkoušek byla v roce 2008 zapsána do seznamu advokátů (aktuálně advokátní praxi nevykonává); v oblasti práva se zabývá zejména právem na ochranu osobnosti, ochranou osobních údajů, trestním právem a správním právem. V IuRe se věnuje strategickému vedení organizace a právně expertní činnosti pro jednotlivé projekty.

Mgr. Vobořil Jan, Ph.D.

voborilatiure [dot] org

výkonný ředitel, advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (právo), a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (historie - hospodářské a sociální dějiny). V IuRe působí jako právní expert a specializuje se na ochranu osobních údajů a soukromí.