la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

Poslání a cíle

Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod především právní cestou. Její právníci řeší jak konkrétní kauzy nespravedlnosti, tak hrozby plošného omezování práv občanů, např. změnou legislativy. IuRe poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v sociální nouzi, zejména seniorům; v druhém programu se věnuje digitálním právům, ochraně soukromí, podpoře alternativ ke copyrightu. Třetí program naplňuje od roku 2014 kampaň Špatný vTTIP - watchdogový program hájící veřejné zájmy dolních 99% proti “Listinám práv korporací” - Transatlantické obchodní úmluvě mezi USA a EU (TTIP) a CETA (Komplexní hospodářské dohodě mezi EU a Kanadou).


Naším posláním je aktivně přispívat, spolu s dalšími organizacemi a občany, k dodržování lidských práv a k udržování a rozvoji jejich právního zakotvení. Usilujeme o to pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Cíle naší organizace jsou:

  • Napomáhat rovnému přístupu ke spravedlnosti poskytováním bezplatné právní pomoci osobám, které jsou sociálně znevýhodněné a dochází k porušování jejich práv.
  • Sledováním a odhalováním porušování základních práv, zejména práva na soukromí, spoluvytvářet tlak na odpovědnost orgánů veřejné správy i komerčního sektoru.
  • Šířit informace a povědomí o aktuálních problémech a možnostech jejich řešení ve výše uvedeném vůči veřejnosti odborné (zejména právnické a legislativní) i nejširší občanské společnosti.


Překlad názvu naší organizace znamená “právní lék” a jako sdružení, jehož zakládajícími členy jsou právníci, považujeme za účinné řešení řady současných problémů především právními prostředky.

V nejobecnější rovině považujeme za příčinu problémů rostoucí sílu a vliv nikým nevolených institucí na úroveň života celé populace. Standardy lidských práv, včetně sociálních, jsou ohrožovány jednak jejich plošným odstraňováním (spojeným s posilováním represivních složek) a jednak neschopností státu garantovat ochranu lidských práv v jednotlivých případech (rezignace na kontrolní a vymáhací pravomoci).

Prosazujeme a podporujeme proto:

  • odpovědnost státu, korporací a nadnárodních institucí za respektování lidských práv,
  • autentickou aktivitu občanů při prosazování svých práv, co nejširší spoluúčast lidí na rozhodování ve veřejném prostoru.

 

 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis