Vydáváme novou příručku - "Jak pomoci seniorům s dluhy a exekucemi"

Senioři a zejména ti, jejichž hlavní příjem činí starobní důchod, jsou skupinou, která je ve zvýšené míře ohrožena dluhy a případně i exekucemi. Důvody zadlužení mohou být různé. Nejčastěji ale souvisí s poklesem příjmů související s odhodem do důchodu, pokles sil a schopností řešit problémy, ale i zadlužení způsobené snahou pomoci rodinným příslušníkům.
 
V IuRe se již několik let věnujeme problematice dluhů a exekucí u seniorů zejména pak po praktické stránce, kdy díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje seniorům advokátní poradenství a ve vybraných případech i advokátní zastoupení. Zkušenosti z praxe jsme se rozhodli shrnout do této příručky, která je vydána v rámci projektu Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí podpořeného MPSV.
 

Příručka je určena zejména těm, kteří se setkávají se seniory a jejich problémy v této oblasti a chtějí jim pomoci problém vyřešit, ať už jako sociální pracovníci v různých službách určených seniorům nebo třeba jako zaměstnanci sociálních odborů obecních úřadů.
 

Příručka není žádným komplexním výkladem dané problematiky a spíše se snažíme soustředit na otázky a jejich řešení, s nimiž se u seniorů setkáváme opakovaně. Lze tedy očekávat, že uživatel příručky se s nimi ve své praxi také setkává a pasáže věnované konkrétním problémům a postupům řešení mohou být pro něj přínosnější, než ucelený výklad problematiky, který by značně přesáhl rozsah této příručky a nutně by tak šel jen po povrchu a opakoval jen věci obecně známé.

Ke stažení: